Početna Maraton Rezultati 6. memorijalnog plivačkog maratona "Đuro Kolić"
Rezultati 6. memorijalnog plivačkog maratona "Đuro Kolić" PDF Ispis
(11 ocjena, prosjek: 3.91 od 5)
Maraton
Autor Administrator   
Nedjelja, 03 Kolovoza 2014 11:07

U prilogu možete vidjeti rezultate maratona.

 

 

Maraton žene

 


UKUPNO

Vrijeme Broj Ime Prezime
00:24:04:61 61 Ana Matković
00:24:25:94 77 Ana Lučić
00:24:30:03 112 Paula Garbin
00:26:33:25 60 Nina Matušić
00:32:06:88 179 Mihaela Kapan
00:32:07:27 181 Gracija Filipović
00:37:33:28 101 Ivana Jukić
00:39:17:04 80 Barbara Lončarić
00:42:21:08 151 Reka Magyaros

 

0-16 godina
Vrijeme Broj Ime Prezime
00:24:25:94 77 Ana Lučić
00:24:30:03 112 Paula Garbin
00:26:33:25 60 Nina Matušić
00:32:06:88 179 Mihaela Kapan
00:32:07:27 181 Gracija Filipović

 

17-35 godina
Vrijeme Broj Ime Prezime
00:24:04:61 61 Ana Matković
00:37:33:28 101 Ivana Jukić
00:39:17:04 80 Barbara Lončarić
00:42:21:08 151 Reka Magyaros

 

36+ bez natjecateljica

 

 

Maraton - muški

 

 

UKUPNO
Vrijeme Broj Ime Prezime
00:22:20:18 143 Ivan Bilić
00:22:20:99 127 Jakša Dikilić
00:24:22:64 9 Maro Violić
00:24:23:23 182 Mihael Vidojević
00:24:39:80 142 Ivan Boban
00:25:38:70 225 Ivan Gjurašić
00:26:33:56 128 Željko Delić
00:26:47:81 171 Filip Zalović
00:26:48:50 124 Dominik Duždević
00:28:55:35 152 Andreas Maier
00:30:25:74 62 Danijel Marušić
00:30:48:84 148 Đivo Ban
00:30:49:54 211 Alex Tilsen
00:31:54:54 176 Luka Đurović
00:33:23:59 198 Saša Šobot
00:34:35:27 84 Željko Kosović
00:35:28:04 228 Gleb Gurim
00:36:49:81 153 Mario Kušar
00:38:02:36 214 Maro Marušić
00:38:51:57 192 Mladen Grgurević
00:46:31:18 160 Mario Kos

 

0-16 godina
Vrijeme Broj Ime Prezime
00:24:23:23 182 Mihael Vidojević
00:26:47:81 171 Filip Zalović
00:26:48:50 124 Dominik Duždević
00:31:54:54 176 Luka Đurović

 

17-35 godina
Vrijeme Broj Ime Prezime
00:22:20:18 143 Ivan Bilić
00:22:20:99 127 Jakša Dikilić
00:24:22:64 9 Maro Violić
00:24:39:80 142 Ivan Boban
00:25:38:70 225 Ivan Gjurašić
00:34:35:27 84 Željko Kosović

 

36+ godina
Vrijeme Broj Ime Prezime
00:26:33:56 128 Željko Delić
00:28:55:35 152 Andreas Maier
00:30:25:74 62 Danijel Marušić
00:30:48:84 148 Đivo Ban
00:30:49:54 211 Alex Tilsen
00:33:23:59 198 Saša Šobot
00:35:28:04 228 Gleb Gurim
00:36:49:81 153 Mario Kušar
00:38:02:36 214 Maro Marušić
00:38:51:57 192 Mladen Grgurević
00:46:31:18 160 Mario Kos

 

 

Rekreativci žene

 


UKUPNO
Vrijeme Broj Ime Prezime
00:08:26:71 157 Nikolina Matuško
00:08:27:68 70 Ivana Maleš
00:09:06:06 20 Nika Sebastijan
00:10:25:14 132 Yvonne Čadeš
00:10:40:07 162 Anita Matuško
00:10:40:73 86 Mara Kolić-Pustić
00:10:54:09 158 Karolina Matuško
00:10:54:73 156 Ana Matuško
00:11:00:38 111 Dubravka Garić
00:11:15:90 207 Mirjana Lujak
00:11:58:11 220 Nensi Fon Breska
00:12:06:01 42 Mirna Palčok
00:12:12:44 2 Sibila Žabica
00:12:13:67 109 Fani Hajtinović
00:14:14:13 97 Ivana Karačić
00:14:18:66 98 Anđela Karačić
00:16:34:78 94 Klara Karačić

 

0-16 godina
Vrijeme Broj Ime Prezime
00:08:27:68 70 Ivana Maleš
00:09:06:06 20 Nika Sebastijan
00:10:54:73 156 Ana Matuško
00:14:14:13 97 Ivana Karačić
00:14:18:66 98 Anđela Karačić
00:16:34:78 94 Klara Karačić

 

17-35 godina
Vrijeme Broj Ime Prezime
00:08:26:71 157 Nikolina Matuško
00:10:54:09 158 Karolina Matuško

 

36+ godina
Vrijeme Broj Ime Prezime
00:10:25:14 132 Yvonne Čadeš
00:10:40:07 162 Anita Matuško
00:10:40:73 86 Mara Kolić-Pustić
00:11:00:38 111 Dubravka Garić
00:11:15:90 207 Mirjana Lujak
00:11:58:11 220 Nensi Fon Breska
00:12:06:01 42 Mirna Palčok
00:12:12:44 2 Sibila Žabica
00:12:13:67 109 Fani Hajtinović

 

 

Rekreativci - muški

 

 

UKUPNO
Vrijeme Broj Ime Prezime
00:05:34:09 26 Željko Raguž
00:05:42:07 169 Kristijan Čulina
00:05:42:34 59 Đivo Matović
00:06:08:03 125 Andrej Drobac
00:06:38:72 34 Joško Pulić
00:06:41:49 170 Paolo Bego
00:07:11:32 118 Ivan Filipović
00:07:17:31 159 Igor Dužević
00:07:28:60 219 Marin Vokić
00:07:33:68 184 Filip Šiljeg
00:07:39:21 48 Tonći Moretti
00:08:13:00 140 Ivo Braenović
00:08:17:36 19 Saša Selmanović
00:08:27:20 166 Marco Barattucci
00:08:36:90 155 Matej Mijalić
00:08:47:71 183 Mato Tikvica
00:08:54:44 135 Ivan Čadeš
00:09:14:24 173 Andrija Cetinić
00:09:14:63 161 Ljubo Nikolić
00:09:26:50 216 Niko Šimunović
00:09:27:02 24 Roman Rogić
00:09:27:49 149 Hrvoje Bajurin
00:09:35:51 134 Luka Čadeš
00:10:14:08 133 Niko Čadeš
00:10:15:50 187 Nedo Ogresta
00:10:24:34 105 Ivan Ivičević
00:11:02:30 6 Hrvoje Zečević
00:11:02:78 38 Toni Perović
00:11:03:16 28 Toni Radić
00:11:16:41 175 Maro Šimunović
00:11:21:94 185 Mihael Sutić
00:11:25:94 31 Lovro Putica
00:11:26:52 174 Šime Šimunović
00:11:32:07 227 Neven Zečević
00:11:57:09 30 Bruno Radić
00:11:57:56 186 Tomo Vodnica
00:12:05:60 116 Leon Fon Breska
00:12:48:40 123 Dario Džanković
00:14:59:96 93 Zlatko Karačić
217 Miho Jančić
226 Krešimir Zečević

 

0-16 godina
Vrijeme Broj Ime Prezime
00:05:42:07 169 Kristijan Čulina
00:05:42:34 59 Đivo Matović
00:06:41:49 170 Paolo Bego
00:07:33:68 184 Filip Šiljeg
00:08:36:90 155 Matej Mijalić
00:08:47:71 183 Mato Tikvica
00:09:14:24 173 Andrija Cetinić
00:09:27:02 24 Roman Rogić
00:09:35:51 134 Luka Čadeš
00:10:15:50 187 Nedo Ogresta
00:11:02:78 38 Toni Perović
00:11:16:41 175 Maro Šimunović
00:11:21:94 185 Mihael Sutić
00:11:25:94 31 Lovro Putica
00:11:26:52 174 Šime Šimunović
00:11:57:09 30 Bruno Radić
00:11:57:56 186 Tomo Vodnica
00:12:05:60 116 Leon Fon Breska
00:12:48:40 123 Dario Džanković

 

17-35 godina
Vrijeme Broj Ime Prezime
00:05:34:09 26 Željko Raguž
00:06:08:03 125 Andrej Drobac
00:06:38:72 34 Joško Pulić
00:07:17:31 159 Igor Dužević
00:07:28:60 219 Marin Vokić
00:10:14:08 133 Niko Čadeš
00:10:24:34 105 Ivan Ivičević
00:11:02:30 6 Hrvoje Zečević

 

36+ godina
Vrijeme Broj Ime Prezime
00:07:11:32 118 Ivan Filipović
00:07:39:21 48 Tonći Moretti
00:08:13:00 140 Ivo Braenović
00:08:17:36 19 Saša Selmanović
00:08:27:20 166 Marco Barattucci
00:08:54:44 135 Ivan Čadeš
00:09:14:63 161 Ljubo Nikolić
00:09:26:50 216 Niko Šimunović
00:09:27:49 149 Hrvoje Bajurin
00:11:03:16 28 Toni Radić
00:11:32:07 227 Neven Zečević
00:14:59:96 93 Zlatko Karačić
217 Miho Jančić
226 Krešimir Zečević

 

 

Dječja utrka

 


Ime Prezime Vrijeme
Katarina Matović 00:01:28:54
Lara Kakarigi 00:01:31:23
Maro Šimunović 00:01:34:77
Antonio Moretti 00:01:35:90
Andrija Cetinić
Mara Moretti
Roko Zvone
Šime Šimunović
Janko Šutalo
Elza Filipović
Lorenzo Barattucci
Predrag Radivojević
Mirta Nikolić
Bruna Batarilo
Lana Pustić
Lav Vučurević
Teo Gverović
Katarina Radivojević
Vinko Ivičević
Nina Šimunović
Nika Raguž
Vito Šutalo
Luka Ljepava
James Tilsen
Marin Radić
Antoan Špilar
Tomislav Sjekavica
Đivo Stanić
Matija Klepo
Marta Roglić
Adrijan Falkoni
Giulia Barattucci
Barbara Roglić
Marin Bajurin
Luke Lilley
Anton Lennhof
Aiden Lilley
Karmen Prnjat
Tara Sedlar
Roberto Selmanović
Maks Čilić
Val Čilić
Ana Klepo
Ilar Galinović
Lukša Žarak
Kristijan Rajačić
Sandro Selmanović
Ivan Kristić
Natalija Jančić
Marija Jančić
Noa Antolović
Marija Tutman
Fani Daničić
Posljednja izmjena Nedjelja, 03 Kolovoza 2014 12:06
 

Komentari

Morate biti prijavljeni za slanje komentara i odgovora.
Radim....
Poslano
Nije uspjelo